Yes Hosting is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Yes Hosting houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Indien u via onze website één van onze diensten of producten bestelt, gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden:

  • Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, deze worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden.
  • Wij behouden ons het recht voor om uw hostingaccount te blokkeren met onmiddellijke ingang als u illegale zaken op uw account hebt staan. Dit betreft onder meer – maar is niet beperkt tot – warez, illegale mp3’s, haat- en racisme-uitingen en kinderporno.
  • Als u uw openstaande facturen 5 werkdagen na een tweede herinnering nog steeds niet betaald hebt, behouden wij ons het recht voor om uw account te blokkeren met onmiddellijke ingang.
  • Yes Hosting zal zich jegens de cliënt inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn. Yes Hosting zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen. U kunt Yes Hosting in dat geval niet om een schadevergoeding vragen, noch via de normale noch via juridische weg.
  • Aan het samenstellen van de inhoud van deze website werd de grootste zorg besteed. Het is echter niet uitgesloten dat er toch informatie werd gepubliceerd die onvolledig of onjuist is. U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie. We doen er alles aan om onjuistheden of onvolledigheden zo spoedig mogelijk te corrigeren.
  • Yes Hosting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van deze website en de erop aangeboden informatie.
  • Indien u klachten zou hebben over de inhoud van een door ons gehoste website of over het gedrag van een van onze klanten, gelieve deze dan per email te verzenden naar: abuse@yeshosting.nl

Klikgedrag
Op de websites van Yes Hosting worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Yes Hosting haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Yes Hosting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.